Consultancy

Ga op consultancy bij Hofman Veiligheidsopleiding. Wij adviseren u graag over diverse onderwerpen inzake veiligheid binnen uw organisatie. Bekijk onze mogelijkheden voor consultancy of neem contact met ons op via info@janhofman.nl of 085-2736360. Wij infomeren u graag over de verschillende opties.

Bedrijfsnoodplannen

Een bedrijfsnoodplan wordt in de praktijk ook wel een calamiteitenplan of ontruimingsplan genoemd. Dit bedrijfsnoodplan legt met de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteiten vast. Dit document beschrijft onder andere wie welke bevoegdheden en taken heeft bij een eventuele calamiteit.

Begeleiden BHV organisatie

Het up-to-date houden van uw BHV (bedrijfshulpverlening) organisatie met alle registratie en oefeningen van dien, nemen wij u graag uit handen. Ook zorgt Hofman Veiligheidsopleidingen er voor dat u voldoet aan alle wettelijke normen van vluchtwegtekeningen, bijstellen van het ontruimingsplan en verslagen van de verplichte oefeningen.

ISO 9001 kwaliteitssysteem - bedrijfscertificering

U wilt een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001,14001 of andere en zoekt deskundige ondersteuning tot certificering? Hofman Veiligheidsopleidingen levert u die graag. Hiervoor hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen behaalt uw organisatie het ISO 9001 certificaat. ISO certificering die in de praktijk werkt.

ISO opleidingen

Hofman Veiligheidsopleidingen organiseert cursussen op gebieden van kwaliteit- arbo en milieumanagement. Er worden diverse cursussen aangeboden op gebied van populaire normen zoals ISO 9001 en ISO 14001. Ook Interne Audit en Lead Auditor cursussen worden regelmatig georganiseerd. Bekijk direct ons complete aanbod.

Ontruimingsoefeningen

Heeft u uw ontruimingsplan (bedrijfsnoodplan) klaar? Wat doen uw medewerkers in geval van een calamiteit? Weten ze waar ze moeten verzamelen?Wie alarmeert en vangt de brandweer op? Wie controleert de ruimtes? Blust iemand een kleine brand? Wie kan er eerste hulp bieden? Lopen uw personeelsleden door de rook? Ontstaat er paniek? Deze vragen zijn op te lossen door ontruimingsoefeningen te houden.

VCA bedrijfscertificering**

Daar waar werk uitbesteed wordt is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers. Wij bieden het complete traject tot VCA-certificering, inclusief VCA-handboek en intensieve ondersteuning. De risico-inventarisatie en -evaluatie is optioneel.

Oprichten BHV organisatie

De Arbo-wet van 1998 bepaalt dat elke werkgever schriftelijk moet vastleggen aan welke arbeidsrisico’s medewerkers blootstaan: de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI & E). U formuleert deze risico’s in uw arbeidsomstandighedenbeleid. Deze risico-inventarisatie en –evaluatie vormt tevens de basis voor de organisatie van de eveneens wettelijke verplichte bedrijfshulpverlening (BHV).

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een ongeval met een (keuken) machine of een werknemer die gevaarlijke dampen of gassen inademt. Op elke werkplek zijn risico’s. Voorkomen is beter dan schade oplossen. U als werkgever bent dan ook verplicht in kaart te brengen welke risico’s arbeid voor uw werknemers met zich meebrengt. In een risico- inventarisatie en evaluatie (RIE) legt u deze zaken schriftelijk vast.

Vluchtwegtekeningen

De veiligheidsplattegronden vormen een reëel geheel in de veiligheid binnen uw bedrijf, de veiligheidsplattegronden ook wel vluchtwegtekening genoemd kunnen gebuikt worden voor verschillende doeleinden. Duidelijk zijn direct waar de vluchtroutes zijn en naar toe leiden, en waar de kleine blusmiddelen en brandmelders hangen.

Consultancy op locatie

Binnen de veiligheidsketen is preventie een onoverkomelijk woord. Geregeld dient u de preventie van uw bedrijf of instelling onder de loep te nemen en te actualiseren waar dat nodig is. Zorg altijd aan de voorkant van de veiligheidsketen te blijven.
Hoe veilig is uw bedrijf? Ga op consultancy om de mogelijkheden te bespreken.

Print Friendly, PDF & Email