Hoogwerker / Hijsen

Hoogwerker / Hijsen

Bekijk hier het aanbod van Hofman Veiligheidsopleidingen voor veilig werken met een hoogwerken of hijsen en het aanslaan van lasten.

Cursus data open inschrijvingen Hoogwerker

Cursus data open inschrijvingen Hoogwerker

Kijk op de pagina cursus-data-open-inschrijvingen-hoogwerker voor een cursus op onze opleidingslocatie.

Zit er voor u geen passende data of tijd? Wij zijn erg flexibel en passen graag een extra cursusdata of tijd voor u in.

De volgende cursussen heeft Hofman Veiligheidsopleidingen ook op basis van “open inschrijving” gepland staan:

Naast deze cursussen verzorgen wij cursussen op elke gewenste locatie in Nederland; incompany of op een door de klant aan te geven locatie en tijd. Neem voor het bespreken van een cursus op locatie contact met ons op.

Hofman Veiligheidsopleidingen heeft ruime ervaring met groepen cursisten. Deze worden door heel Nederland opgeleid. Wij kunnen daarbij de volledige organisatie van de opleidingen op ons nemen, zodat u slechts één aanspreekpunt heeft.

U kunt zich direct inschrijven, mail naar:   info@janhofman.nl  of bel 085 – 27 36 360

Cursus Hoogwerker

in 4 uur

Hoogwerker cursus

Veilig werken met de Hoogwerker basis of herhaling is een korte en snelle cursus voor het behalen van het veiligheidscertificaat hoogwerker. De nadruk van deze cursus ligt op veiligheid. (arbeidsinformatieblad 17 Arbeidsinspectie).

Hofman Veiligheidsopleidingen organiseert Hoogwerker basis en herhalings opleidingen. Dit is op basis van openinschrijvingen op haar opleidingslocatie in Almelo. Op locatie kun je bij data openinschrijvingen inschrijven of info aan vragen.

Groepen  kunnen altijd  direct in overleg ingepland worden op een daarvoor gewenste data en tijd.

De opleiding veilig werken met een Hoogwerker basis of herhaling wordt uiteraard ook op iedere locatie in Nederland gegeven of bij u op het bedrijf.

Vaak wordt er gekozen voor een theorie eindtoets (schriftelijk of mondeling) en een praktijktoets. Na de basiscursus moet er minimaal 1x per vijf jaar een herhalingscursus gevolgd worden om de opgedane kennis en vaardigheden paraat te houden.

De hoogwerker basiscursus is bedoeld voor iedereen die veilig moet gaan werken op hoogte met een hoogwerker. De hoogwerker basiscursus is een eendaagse cursus die zowel theorie als praktijk bevat. Wanneer de cursus met goed gevolg is afgerond, ontvangt de cursist een hoogwerker certificaat. Het hoogwerker certificaat is geldig voor de categorieën 1a, 1b, 3a en 3b.

De cursus veilig werken met een Hoogwerker basis of herhaling bestaat uit 1 dagdeel of avond.

Hier is gekozen voor een versnelde cursus van 4 uur met een kleine groep cursisten.

Voordeel van een kleine groep (versnelde opleiding) is het niet inboeten aan kwaliteit, maar u bent uw werknemers korter kwijt van de werkplek.

Per deelnemer  bespaart u al 4 uur op de loonkosten. De cursus wordt gegeven aan een groep van 4 tot 6 personen.

Bij het goed volbrengen van de cursus en de eind toetsing ontvangt de cursist het certificaat veilig werken met de Hoogwerker.

1x in de 5 jaar moet de cursus Hoogwerker worden herhaald om het veilig werken te waarborgen.

Waarom  moet de cursus gevolgd worden?

 • Artikel 8 van de ARBO- wet (voorlichting en onderricht betreffende werkzaamheden en risico’s).
 • Artikel 7.17 C (specifieke deskundigheid bestuurders gemotoriseerde transportmiddelen).
 • Artikel 7.18 ARBO- besluit (hijs en hefwerktuigen worden bediend door personen die daarvoor een specifieke deskundigheid bezitten.
 • Artikel 7.658 BW (bewijsplicht werkgever m.b.t. veiligheidszorg werknemers).
 • Aansprakelijkheid

Bij het niet naleven kan de Arbeidsinspectie via het lik op stuk beleid forse boetes opleggen en zijn problemen met uw verzekeringmaatschappij niet ondenkbaar.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

Cursus Hoogwerker op uw locatie In 4 uur

Hoogwerker cursus op herhaling

De Hoogwerker basis of herhaling opleiding geeft Hofman Veiligheidsopleidingen indien gewenst ook bij u op locatie door heel Nederland.

De cursisten werken met hun eigen hoogwerker. Dit heeft als voordeel dat ze het apparaat zeer goed kennen. Ook kan er worden ingespeeld op de praktijk en bedrijfsrelevante zaken. Vaak wordt er gekozen voor een eindtoets (schriftelijk of mondeling) en een praktijktoets.

Deze herhalingscursus moet 1x per vijf jaar herhaald worden. Dit moet zodat de veiligheid gewaarborgd blijft en om de vaardigheden paraat te houden.

De hoogwerker basiscursus is bedoeld voor iedereen die veilig moet gaan werken op hoogte met een hoogwerker. De hoogwerker basiscursus is een eendaagse cursus die zowel theorie als praktijk bevat. Wanneer de cursus met goed gevolg is afgerond, ontvangt de cursist een hoogwerker certificaat. Het hoogwerker certificaat is geldig voor de categorieën 1a, 1b, 3a en 3b.

De cursus veilig werken met een Hoogwerker bestaat uit 1 dagdeel of avond. Hier is gekozen voor een versnelde cursus met een kleine groep cursisten.

Voordeel van een kleine groep (versnelde opleiding) is het niet inboeten aan kwaliteit, maar u bent uw werknemers korter kwijt van de werkplek.

Per deelnemer  bespaart u al 4 uur op de loonkosten. De cursus wordt gegeven aan een groep van 4 tot 6 personen.

Bij het goed volbrengen van de cursus en de eind toetsing ontvangt de cursist het certificaat veilig werken met de Hoogwerker.

1x in de 5 jaar moet de cursus Hoogwerker worden herhaald om het veilig werken te waarborgen.

waarom moet de cursus Hoogwerker gevolgd worden?

 • Artikel 8 van de ARBO- wet (voorlichting en onderricht betreffende werkzaamheden en risico’s).
 • Artikel 7.17 C (specifieke deskundigheid bestuurders gemotoriseerde transportmiddelen).
 • Artikel 7.18 ARBO- besluit (hijs en hefwerktuigen worden bediend door personen die daarvoor een specifieke deskundigheid bezitten.
 • Artikel 7.658 BW (bewijsplicht werkgever m.b.t. veiligheidszorg werknemers).
 • Aansprakelijkheid

Bij het niet naleven kan de Arbeidsinspectie via het lik-op-stuk-beleid liggen forse boetes. Ook zijn de problemen met uw verzekeringmaatschappij niet ondenkbaar.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

Cursus Hoogwerker

Cursus Hijsen

1 uur (assessment)

Hoogwerker of Hijsen cursus in 1 uur

Het opleidingenlandschap verandert. Hofman Veiligheidsopleidingen realiseert zich goed wat de vragen van opleiders en cursisten zijn. Een nieuwe tijd vraagt immers om een nieuwe aanpak. Daarom komen wij met het begrip “Het Nieuwe Leren”.

Een Hoogwerker cursus herhaling in slechts 1 uur!
Een cursus veilig hijsen en het aanslaan van lasten in slechts 1 uur!

Voor de her certificering gaan we met de cursist in gesprek. Dit noemen we een “assessment”. Tijdens dit gesprek wordt precies duidelijk wat de cursist al weet en beheerst (dit hoeft niet meer behandeld te worden). De docent weet dan waar de kennis bijgeschaafd dient te worden. Vervolgens kan daar op maat aandacht aan gegeven worden. De docent richt zich specifiek op de te ontwikkelen punten, hierdoor kan de persoon hierna probleemloos een certificaat halen.
Hierdoor is een cursist ineens niet meer 8 uur weg van de werkplek, maar nog maar 1 uur.
bespaart dus 7 productie-uren per persoon. U ziet dus hoeveel tijd en geld hiermee kan worden bespaard, zodat u zich nog meer kunt richten op uw kernactiviteiten.

De Hoogwerker en veilig hijsen assessments worden dan ook bij u op locatie of werkplek gegeven worden door heel Nederland. Dit voor een betere integratie van de hoogwerker en een betere kennis van uw hoogwerker voor het inspelen op de praktijk en bedrijfsrelevante zaken.

De cursus voldoet geheel aan de Arbo- en CBR/CCV eisen en wordt afgesloten met theoretische en praktische vaardigheidstoetsen.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

Cursus Veilig Hijsen

en

aanslaan van lasten

in 4 uur

Veilig hijsen en aanslaan van lasten

De cursus Veilig Hijsen en aanslaan van lasten basis of herhaling verzorgt Hofman Veiligheidsopleidingen door heel Nederland bij u op het bedrijf.

De Arbo-wet eist dat medewerkers die gebruikmaken van hijswerktuigen een opleiding moeten volgen. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers die de middelen dagelijks gebruiken, maar ook voor medewerkers die incidenteel van deze middelen gebruik maken.

Het gebruik van hijswerktuigen en hijsgereedschappen is een belangrijk onderdeel. Bedrijfsongevallen zijn te wijten aan onveilig en/of onjuist gebruik. De persoonlijke veiligheid van uw werknemers staat dus op het spel. Slecht gebruik kan bovendien lijden tot beschadigingen, tijdverlies, ontevreden klanten, of zelfs verlies van klanten. Het is dus niet alleen verplicht, maar ook voor de veiligheid is dit belangrijk. Bij het doelmatig gebruiken van de middelen is van groot belang dat de medewerkers goed zijn opgeleid.

De cursus is bedoeld voor alle medewerkers in uw organisatie, die regelmatig hijswerktuigen moeten gebruiken. Ook het leidinggevend personeel dient op de hoogte te zijn van de meest veilige en juiste werkmethoden.

In het theoriegedeelte  worden de volgende werktuigen besproken:

 • Stationaire takels
 • Halfportaalkranen
 • Monorailkranen
 • Volportaalkranen
 • Bovenloopkranen
 • Wandzwenkkranen
 • Onderhangende kranen
 • Kolomzwenkkranen

Ongeacht de gebruikte hijswerktuigen worden in de cursus onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Algemene regelgeving
 • De Arbo-wet, normen en voorschriften toegespitst op veilig hijsen.
 • Veiligheid in het algemeen en de regels voor het veilig werken.
 • Gebruik en beoordeling hijsgereedschappen en -werktuigen.
 • Aanslaan van lasten.

Wat voor hijswerktuigen in de cursus extra aandacht moeten krijgen, hangt af van de bedrijfsspecifieke situatie en wordt in overleg met u bepaald.

De cursus veilig Hijsen en aanslaan van lasten bestaat uit 1 dagdeel of avond. Hier is gekozen voor een versnelde cursus. Voordeel van een kleine groep (versnelde opleiding) is het niet inboeten aan kwaliteit maar u bent uw werknemers  korter kwijt van de werkplek.

bespaart direct 4 productie-uren per cursist. De groepsgrootte is vanaf 4 à 5 personen

Wanneer de cursus met een voldoende wordt afgerond ontvangt de cursist een certificaat: Veilig Hijsen en aanslaan van lasten.

1x in de 5 jaar moet de cursus Veilig werken en aanslaan van lasten worden herhaald om het veilig werken te waarborgen.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

Certificaat / diploma Hoogwerker / hijsen

Officieel certificaat

Iedere cursus wordt afgesloten en getoetst met een theorie en praktijk toets. Zodra de kandidaat voldoet aan de gestelde voorwaarden en veilig kan en weet te werken , dan krijgt de deelnemer

een Hoogwerker certificaat 

of een

Veilig Hijsen en aanslaan van lasten certificaat.

Dit certificaat is een persoonsgebonden pasje in de vorm van een creditcard.

Het certificaat is 5 jaar na uitgifte geldig, en kan verlengd worden doormiddel van een versnelde herhalingscursus.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

Print Friendly, PDF & Email