VCA

VCA

Hofman Veiligheidsopleidingen biedt verschillende mogelijkheden voor VCA, van zelfstudie tot herhalingsopleidingen. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden vindt u op de volgende pagina’s.

Cursus data open inschrijvingen VCA

Cursus data open inschrijvingen VCA

Kijk op de pagina cursusdata-vca voor een cursus op onze opleidingslocatie.

Zit er voor u geen passende datum of tijd tussen? Dan vinden we een passende datum of tijd voor u. Wij zijn erg flexibel en passen graag een extra cursusdatum of tijd voor u in.

De volgende cursussen heeft Hofman Veiligheidsopleidingen ook op basis van “open inschrijving” gepland staan:

Naast deze cursussen verzorgen wij cursussen op elke gewenste locatie in Nederland; incompany of op een door de klant aan te geven locatie en tijd. Neem voor het bespreken van een cursus op locatie contact met ons op.

Hofman Veiligheidsopleidingen heeft ruime ervaring met groepen cursisten welke door heel Nederland opgeleid worden. Wij kunnen daarbij de volledige organisatie van de opleidingen op ons nemen, zodat u slechts één aanspreekpunt heeft.

U kunt zich direct inschrijven via de email: info@janhofman.nl of bel 085 – 27 36 360

VCA basis

VCA Basis

VCA Basis is een cursus voor alle operationele medewerkers, waaronder inleenkrachten die langer dan 3 maanden in dienst zijn.  De opleiding staat ook bekend onder Basisveiligheid VCA of B-VCA.

Iedere maand hebben wij op onze opleidingslocatie een open inschrijving voor de vca opleidingen met examen, daarnaast plannen we door het hele land bij u op het bedrijf een cursus met aansluitend het officieele examen. klik op de agenda voor de data en tijden.

Een VCA Basis voor deze medewerkers is altijd wenselijk, maar zelfs noodzakelijk indien er samenwerking aan wordt gegaan met aannemers,  opdrachtgevers en contractors die het VCA certificaat verplicht of gewenst stellen.

We bieden de VCA Basis training door het hele land aan. De VCA training wordt gegeven door instructeurs die over ruime praktijk en leservaring beschikken, wat zorgt voor goede slagingspercentages. Het is mogelijk om de VCA basis cursus in verschillende talen te volgen en te examineren. De VCA Basis opleiding is 10 jaar geldig, waarna het weer nodig is om een herhalingscursus te volgen en een examen af te nemen.  Ook deze VCA herhalingscursussen en examens bieden wij.

Voor elke klant maken wij een specifieke prijs, afhankelijk van de grootte van de groep en eventuele combinaties met andere cursussen. Hierdoor ontvangt u van ons een stuk maatwerk tegen een scherpe prijs. Wilt u meer weten? Vraag dan nu meer informatie aan, e-mail naar info@janhofman.nl of bel naar 085 – 27 36 360.

Inhoud VCA Basis

De inhoud van de VCA basis training en examinering omvat onder andere:

 • Wet en regelgeving.
 • Risico en preventie.
 • Beheersmaatregelen.
 • Oorzaken.
 • IJsbergtheorie.
 • Herkennen onveilige handelingen en situaties.
 • Ongevallenreportages.
 • Werkvergunningen.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Branden.
 • Explosies B
 • Gesloten ruimtes.
 • Gereedschappen en machines.
 • Hijsen.
 • Tillen.
 • Dragen.
 • Struikelen.
 • Uitglijden.
 • Vallen.
 • Werken op hoogte.
 • Lassen.
 • Elektriciteit.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Certificering VCA Basis

Na het volgen van de VCA VOL cursus, en het succesvol doorlopen van het examen, ontvangt u een officieel certifcaat met de geldigheidsduur van 10 jaar.

Hoelang duurt deze opleiding?

Deze cursus basis VCA bestaat uit 2 dagdelen of avonden. De cursus VCA-VOL bestaat uit 2  dagdelen. Aansluitend aan de cursus is het examen.

Andere VCA cursussen

Naast de VCA Basis cursus biedt Hofman Veiligheidsopleidingen tevens de cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA-VOL. Deze cursus bevat ook de onderdelen van B-VCA en is bedoeld voor alle leidinggevenden die bij de uitvoering van het werk betrokken zijn.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

VCA VOL

VCA VOL

Een VCA VOL cursus, kort voor VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden, is bedoeld voor leidinggevenden die bij de uitvoering werk betrokken zijn met verhoogd risico voor ongevallen en lichamelijk letsel. Hofman Veiligheidsopleidingen biedt deze cursus landelijk aan. Daarbij werken we uitsluitend met ervaren instructeurs, waardoor er goede en hoge slagingspercentages ontstaan onder de cursisten.

Hoe lang duurt deze opleiding?

Deze cursus VCA VOL bestaat uit 2 dagdelen of avonden. De cursus VCA-VOL bestaat uit 2  dagdelen. Aansluitend aan de cursus is het examen.

Deze dagdelen kunnen naar wens worden gespreid, direct naar de opleiding volgt er een officieel examen. We bepalen aan de hand van uw wensen een maatwerk oplossing. Bent u benieuwd wat in uw situatie de beste oplossing is?

Bij ons opleidingscentrum organiseren we iedere maand een openinschrijving. klik op de agenda voor de data en lestijden.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen. Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

Cursus inhoud VCA VOL

Een VCA VOL cursus bevat alle stof die ook bij een VCA-basis cursus van toepassing is, zie hiervoor het artikel VCA basis. Voor leidinggevenden zijn er echter extra thema’s meegenomen, zoals:

 • Wet en regelgeving.
 • Europese richtlijnen.
 • Ontstaan van ongevallen.
 • Basisoorzaken.
 • IJsbergtheorie.
 • Methodes om veilig werken te bevorderen.
VCA VOL Certificaat en diploma

Na het volgen van de VCA VOL cursus, en het succesvol doorlopen van het examen, ontvangt u een officieel VCA diploma en een VCA certificaat in de vorm van een persoonsgebonden pasje met de geldigheidsduur van 10 jaar.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

VCA Basis / VCA Vol Herhaling

VCA Herhaling

Vroeger hadden we voor de VCA  herhalings examens  tegenwoordig  moet iedereen na 10 jaar weer overnieuw de cursus VCA Basis  of VCA Vol volgen en examen doen, we raden zeer aan om een cursus dag te volgen omdat daar veel zaken behandeld worden over het examen en de manier van examineren.

Steeds meer bedrijven die werkzaamheden met verhoogd risico verrichten in fabrieken, aan installaties, in werkplaatsen en op projectlocaties, worden geconfronteerd met de vraag: “Uw medewerkers zijn toch wel gecertificeerd?”. Bedoeld wordt: “Hebben uw medewerkers met succes een erkende veiligheidsopleiding gevolgd?”

Hofman Veiligheidsopleidingen is gespecialiseerd in deze veiligheidsopleidingen.

Opdrachtgevers gaan steeds meer eisen dat hun opdrachtnemers beschikken over een certificaat Veiligheids Checklist voor Aannemers (VCA). Sinds maart 2000 staat het voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Het VCA-certificaat is een schriftelijk bewijs dat een bedrijf voldoet aan de eisen van het veiligheidsbeheersysteem. Vooral voor bedrijven die onderhoud en installatiewerkzaamheden verrichten is een VCA-certificaat van belang.

De opdrachtgevers geven steeds meer werk uit aan derden. De reden daarvoor is onder anderen: verhoging van de flexibiliteit, kosteneffectiviteit en de verregaande graad van specialisatie in de uitvoering van werkzaamheden. Ondernemingen die werk hebben met een hoog risico, laten die werkzaamheden ook vaak uitvoeren door derden als ze ervan overtuigd zijn dat die derden niet alleen kwaliteit leveren maar ook veilig werken.

Het VCA-certificaat kan uw bedrijf economisch – maatschappelijke voordelen bieden. U laat anderen zien dat uw bedrijf serieus VGM beleid voert. Dit kan uw imago als ondernemer en werkgever versterken.

Vanuit de ARBO-wetgeving worden bedrijven verplichtingen opgelegd inzake Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. Veel  grote Nederlandse bedrijven als Shell, Esso, Dupond, Nederlandse spoorwegen en Rijkswaterstaat, nemen dit over en stellen het VCA-certificaat verplicht aan hun onder aannemers. VCA is toegespitst in veilig werken op locatie.

Werknemers die langer dan 3 maanden werken bij een gecertificeerd bedrijf moeten in het bezit zijn van een persoonscertificaat.

Voor wie is deze cursus bedoelt?

Basisveiligheid VCA (B-VCA of VCA Basis) voor alle operationele medewerkers, ook inleenkrachten (langer dan 3 maanden in dienst). De cursus kan ook in een andere taal worden gegeven, en kan worden afgesloten met een examen in deze taal.

Basis veiligheid VCA. Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn bij een aannemer, contractor of opdrachtgever die het VCA certificaat verplicht/gewenst stelt.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA), deze cursus bevat ook de onderdelen van B-VCA en is bedoeld voor alle leidinggevenden die bij de uitvoering van het werk betrokken zijn.

Wordt de VCA opleiding ook op locatie gegeven?

Ja, de cursus kan indien gewenst bij u op locatie door heel Nederland gegeven worden. Dit zorgt juist voor een beter integratie, doordat er praktijk relevante voorbeelden kunnen worden gebruikt. Iedere maand hebben we open inschrijvingen aan ons opleidingcentrum met aansluitend het officieel examen. Klik op de agenda  voor de cursus data en tijden.

Moet ik een herhalingscursus VCA volgen?

Het examen is is 10 jaar geldig vanaf de dag dat u geslaagd bent.

Hierna volgt u weer een nieuwe cursus VCA BASIS  of VCA VOL met een examen

Hoe lang duurt deze opleiding?

Deze cursus basis VCA bestaat uit 2 dagdelen of avonden. De cursus VCA-VOL bestaat uit 2  dagdelen. Aansluitend aan de cursus is het examen.

Krijg ik na het voltooien van deze opleiding een diploma?

Ja, bij voldoende resultaat na het examen krijgt u het vca diploma. En een vca pas in de vorm van een creditcard.

Het certificaat is een persoonscertificaat is 10 jaar geldig en geniet het vertrouwen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De VCA examens worden afgenomen onder auspiciën van een certificerende instelling.

Regelgeving VCA

Werkgever: Moet voldoen aan voorwaarden inzake:

 • Artikel 7.658 BW (bewijsplicht werkgever m.b.t. veiligheidszorg werknemer).
 • Artikel 8 van de Arbo-wet (voorlichting en onderricht).

VCA is vaak een 1e vereiste / voorwaarde om in aanmerking te komen voor een vergunning of opdracht. Daarnaast verhoogt VCA-certificatie het veiligheidsbewustzijn, daardoor zijn er weer minder ongelukken en is er minder schade. Ook zorgt de certificering voor minder verzuim en arbeidsongevallen.

Wanneer u de VCA Cursus voldoende afrond ontvang u een VCA diploma en een VCA certificaat in de vorm van een persoonsgebonden pasje

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

ZELFSTUDIE

VCA zelfstudie

Uiteraard heeft Hofman Veiligheidsopleidingen ook de mogelijkheid van zelfstudie  met een aansluitend officieel examen.

We hebben hiervoor een e learn programma.

er kan ook gekozen worden voor een e learnprogramma met een halve dag cursus en aansluitend het examen

Het examen zal bij ons op de locatie worden afgenomen. Dit is op de dagen dat er een vca opleiding is om 16 uur middags start het examen onder auspiciën  van een gecertificeerd examen bureau.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

Print Friendly, PDF & Email