Verkeersschool / MVO

Rijlessen

Rijlessen

Wij geven al rijlessen vanaf 1987  voor de categorie B

De vraag is hoeveel lessen heb je nodig: hier een gemiddelde  per leerling

-Wonderkind                  15 tot 25 lessen
-Vlotte leerling               25 tot 35 lessen
-gemiddelde leerling     35 tot 45 lessen
-Onervaren leerling       45 tot 55 lessen

Na de eerste les kunnen we meestal al redelijk inschatten hoeveel lessen je ongeveer nodig hebt.

Onze prijzen  zijn simpel en goedkoop:

€ 47,50          per 50 minuten

Een blokuur kost bij ons       €   90– en duurt 90 minuten
Aanvraag tussentijdse toets € 225–   aanvraag examen € 245–

Voor een goede, efficiënte opleiding raden we aan om blokuren te nemen. Ook kun je kiezen voor een pakket dan betaal je 1x  voor een aantal lessen en examen, wil je meer lessen of een tussentijdse toets dan betaal je het hiervoor aangegeven tarief per extra les.

Onze les pakketten:

brons         15  bloklessen en examen    € 1600,–
zilver          20 bloklessen en examen    € 2000,–
goud          25 bloklessen en examen    €  2450,–    (meest gekozen pakket)
platina       30 bloklessen en examen    € 2900,–

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

MVO Bewust rijden: Duurzaam ondernemen

Duurzaamrijden MVO

Kilometer na kilometer het milieu sparen, en tegelijkertijd geld besparen en zorgen voor meer veiligheid op de weg. Je doet het als je MVO bewust rijdt.

Deze rijstijl levert je een koffer vol voordelen op.

 • Je verbruikt tot 15% minder brandstof
 • Stoot tot 15% minder CO2 uit.
 • 10% minder ongevallen
 • 8% reducering op het onderhoud.
 • Voor het bedrijf een certificaat en meetbare gegevens voor het MVO ondernemen
  MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit houdt in dat de ondernemer rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. Dit levert naast de talloze maatschappelijke voordelen ook andere voordelen op voor de ondernemer, bijvoorbeeld het verminderen van de kosten.

Voor het MVO bewust rijden heeft Hofman veiligheidsopleidingen een speciale opleiding ontwikkeld. In deze opleiding wordt u of uw werknemers het nieuwe rijden aangeleerd. Het nieuwe rijden is bedoeld om ontspannen, veilig en zuinig deel te nemen aan het verkeer. Het nieuwe rijden heeft niet te maken met een rustiger of langzamere rijstijl, de reistijd wordt hierdoor nooit vertraagd. Het nieuwe rijden besteedt aandacht aan het brandstof besparend starten en het tijdig schakelen, maar er wordt ook gewerkt aan de kijkhouding en de stuurtechnieken en vele andere punten. Door u of uw werknemers verschillende technieken en vaardigheden aan te leren zorgt u voor een veiliger en brandstofbesparende verkeersdeelname. Aan het einde van deze opleiding garanderen wij dat u of uw werknemers in staat zijn tot 15% minder brandstof te verbruiken en dus een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het milieu.

VOORDELEN VOOR BEDRIJVEN:

Kosten besparen door tot 15% minder brandstof te verbruiken.
Meetbare en becijferde resultaten van de verbetering op het vlak van het milieu tot 15% minder CO2 uitstoot. Deze cijfers zijn toe te voegen aan milieurapporten, jaarverslagen, audits, enzovoort. Toon de effectieve bijdragen aan het milieu en versterk hiermee uw imago.
Tot 10% minder kans op ongelukken. Dit zorgt voor lagere verzekeringspremies maar ook voor minder ziekteverzuim.
Kosten besparen op het onderhoud. Het nieuwe rijden zorgt tot 8% minder kans op slijtage aan de remmen en banden.

Wanneer u de cursus MVO bewust rijden aan biedt aan uw werknemers voldoet u aan de Wet op het Welzijn, door de werknemers een gerichte cursus te geven en hun kansen op arbeidsongevallen in het verkeer te verminderen.
De medewerkers krijgen door de opleiding meer respect voor de bedrijfsvoertuigen.
Het personeel krijgt door de opleiding meer motivatie om zuiniger en veiliger de weg op te gaan.

DE OPLEIDING:

MVO bewust rijden is geen korte intensieve cursus, de opleiding is verdeeld over het gehele jaar. De opleidingsmomenten zijn flexibel in te passen in de werkagenda’s. De opleiding wordt niet in halve dagen gegeven omdat dit meestal te veel kostbare tijd kost. De opleiding zorgt voor amper bijkomend werk voor de wagenparkbeheerder of HR-afdeling: Hofman veiligheidsopleidingen en ons ICT-platform nemen u het werk uit handen voor de planningen, rapportering enzovoort.

VOORDELEN VOOR VERSCHILLENDE AFDELINGEN:

HR-managers: Motivatie van het personeel groeit, met een cursus op maat, zonder te veel beslag te leggen op de tijd van de medewerkers, individuele begeleiding.
Preventieadviseur en milieucoördinator: Minder arbeidsongevallen actief milieu beleid (MVO) met concrete besparingen en duidelijke cijfers om dit te staven.
Marketing en PR-Managers: Positief project, concrete en meetbare resultaten, corperatie governance en een actief milieu beleid.
Wagenparkbeheerders: beproefd middel om de kosten per voertuig en chauffeur effectief te drukken (verbruik, onderhoud en ongevallen).

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING:

Bestuurders van auto’s, bestelbusjes, vrachtauto’s, bussen of touringcars.
Bedrijven met kleine of grote wagenparken.
Vertegenwoordigers of onderhoudsploegen op de weg.
En waarom ook niet voor al het personeel, ook voor degene die geen bedrijfswagen heeft.
Het MVO bewust rijden is erop gedoeld om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het is bedoeld om zuiniger maar ook zeker veiliger deel te nemen aan het verkeer, en daarnaast vallen er kosten mee te besparen. Dat is waarom iedereen baat heeft bij een MVO bewust rijden opleiding.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen?
Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

Voorgezette rijopleiding

Voortgezette rijopleiding voor Auto of BUS/Vrachtauto/aanhanger

Wanneer u vanuit woon-werkverkeer en/of vanuit uw functie vaak deelneemt aan het verkeer, en daarin geconfronteerd kan worden met gevaarlijke situaties, is een verkeersveiligheidstraining niet meer dan op zijn plaats. U wint er veel mee. Want niet alleen realiseert u kostenbesparingen door het voorkomen van schades en het beperken van brandstofgebruik. Ook het welzijn van uw medewerker is in het geding. Uw medewerker is veiliger onderweg en zal minder vaak verzuimen.

De cursus wordt gegeven in eigen auto of vrachtauto en kan gegeven worden on the job, zodat het uw werknemers geen extra tijd kost en uw werknemers in de praktijksituatie geconfronteerd worden met een veiliger rijgedrag.

ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN BIJ DE VOORTGEZETTE RIJOPLEIDING
 • Taal van de weg (borden, lijnen, etc…)
 • Bochtentechniek zowel voorwaarts als achterwaarts
 • Parkeren
 • Zuinig rijden
 • Gevaarlijke situaties onderkennen
 • Wet en regelgeving
 • Defensief rijden
 • Vlot en veilig door het verkeer bewegen
CURSUS VOORTGEZETTE RIJOPLEIDING

De opleiding is bedoeld voor cursisten die al in het bezit zijn van een rijbewijs en meer inzicht willen krijgen in het deelnemen aan het verkeer. Ook is het mogelijk om chauffeurs te testen op hun rijvaardigheid. De cursus Voortgezette rijopleiding bestaat uit een  dagdeel of avond.

In de cursus wordt vooral het veiliger deelnemen aan het verkeer en vergroten van de rijvaardigheid behandeld.

Na het volgen van deze opleiding krijgt u een certificaat  met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Alle cursussen van Hofman Veiligheidsopleidingen zijn praktisch en realistisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de instructeurs een ruime praktijkervaring en leservaring hebben. De instructeurs worden getoetst, geëvalueerd en bijgeschoold.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen? Neem contact op met Hofman Veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

Rijden met de caravan of aanhangwagen

Rijden met caravan of aanhangwagen

Veel mensen hebben problemen met het rijden van een aanhangwagen of een caravan. Vaak ontbreekt de ervaring en het aantal rijuren, om dit bij te spijkeren en om het achterwaarts rijden onder de knie te krijgen is deze cursus opgezet. Het is dus geen standaard cursus maar een cursus die zal worden toegespitst op uw wensen en behoeften. Hofman veiligheidsopleidingen heeft hiervoor een opleiding. De opleiding is bedoeld voor cursisten die al in het bezit zijn van een rijbewijs en meer inzicht willen krijgen in het deelnemen aan het verkeer. Ook voor cursisten die meer manoeuvreer vaardigheden willen, is deze cursus rijden met caravan of aanhangwagen zeer zinvol.

ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN BIJ HET RIJDEN MET CARAVAN OF AANHANGWAGEN:
 • Taal van de weg (borden, lijnen, etc…)
 • Bochtentechniek zowel voor- als achterwaarts
 • Parkeren voorwaarts, achterwaarts.
 • Zuinig rijden
 • Keren
 • Op de plek zetten voorwaarts en achterwaarts
 • Gevaarlijke situaties onderkennen
 • Wet en regelgeving
 • Manoeuvreervaardigheid
 • Defensief rijden
 • Vlot en veilig door het verkeer bewegen

De cursus rijden met caravan of aanhangwagen bestaat uit 1 dag of 2 dagdelen, op verzoek kan deze cursus gegeven worden in 1 dagdeel of avond afhankelijk van de al opgedane ervaring.  De inhoud van de cursus is het veiliger rijden en manoeuvreren met een aanhanger of caravan.

Na het volgen van deze opleiding krijgt u een certificaat, die 5 jaar geldig is.

Alle cursussen van Hofman Veiligheidsopleidingen zijn praktisch en realistisch, met herkenbare voorbeelden uit praktijksituaties. Voor ons is het dan ook belangrijk dat de instructeurs een ruime praktijkervaring en leservaring hebben. De instructeurs worden getoetst en geëvalueerd en bijgeschoold.

Bent u na dit verhaal nieuwsgierig geworden of heeft u verder nog vragen? Neem contact op met Hofman veiligheidsopleidingen door middel van e-mail: info@janhofman.nl of bel naar: 085 – 27 36 360.

Print Friendly, PDF & Email